Colofon

De gemeente ondersteunt jij groningen magazine in deze aanpak en ambitie, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. De makers van jij groningen magazine hebben, naar aanleiding van de editie 'stadspark'. initiatief genomen om een website te ontwikkelen die een overzicht geeft van het aanbod van het Stadspark en de gebruikers die in het Stadspark activiteiten organiseren.

Toestemming
Alle teksten, foto's en ander materiaal op deze website zijn met toestemming van de auteur, fotograaf of rechthebbende geplaatst. Bij vragen of opmerkingen hieromtrent kunt u contact op nemen met de redactie.